Γιάννης Τζοβενής, Dr. βιολόγος

Ο Dr. βιολόγος Γιάννης Τζοβενής ειδικός στα φύκη και τις υδατοκαλλιέργεις είναι αφοσιωμένος στην μελέτη και την προαγωγή της καλλιέργειας του θαυματουργού αυτού μικροφύκους και των ιδιοτήτων του από τα φοιτητικά του χρόνια. Έτσι  από τα πρώτα στάδια στην ανήσυχη δημιουργική ομάδα εισφέρει το απαραίτητο επιστημονικό και γνωστικό υπόβαθρο  για την ανάπτυξη της καλλιέργειας της σπειρουλίνας στην Ελλάδα.  

    Call Now Button