Η Εταιρεία Spirulina Nigrita Ltd ιδρύθηκε στην περιοχή Νιγρίτα το 2012 με έδρα τα Θέρμα, με σκοπό την καλλιέργεια, συσκευασία και εμπορία Spirulina.
Η εταιρεία έχει έκταση 15 στρεμμάτων και συνεργάζεται με τη θυγατρική της SPIRULINA NIGRITA ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Χ., η οποία ιδρύθηκε το 2017 και έχει έκταση 45,5 στρεμμάτων στην κοντινή περιοχή Χουμνικού θέση Αλεπού.
Ο όμιλος εταιρειών ιδρύθηκε με τα κεφάλαια της οικογένειας Αναστασιάδη και είναι η μοναδική καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής σπιρουλίνας στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της, η επιχείρηση επιδοτείται εν μέρει από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την περίοδο 2013-2017 για τις μονάδες καλλιέργειας και τυποποίησής της.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία σπιρουλίνας καθώς και υποπροϊόντων και παραπροϊόντων αυτής.

spirulina nigrita σπιρουλινα σερρων σπιρουλίνα νιγρίτας iodium free
Η SPIRULINA NIGRITA  από την σύσταση της μέχρι σήμερα έχει επενδύσει σημαντικά ποσά και τεχνογνωσία στην μονάδα παραγωγής αποσκοπώντας κυρίως στην σημαντική αύξηση του όγκου παραγωγής τόσο:
  •   με την επιμήκυνση της παραγωγικής περιόδου (από 5 σε 12 μήνες) με καλύτερη αξιοποίηση της φυσικής γεωθερμίας της περιοχής, όσο και
  •   με την δημιουργία πρωτοποριακών δεξαμενών  καλλιέργειας σπιρουλίνας
Παράλληλα με την ποσοτική αύξηση επιδιώκεται επίσης η ποιοτική αναβάθμιση της διαδικασίας παραγωγής καθώς και η σταθεροποίηση / βελτιστοποίηση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου. Η Σπιρουλίνα Νιγρίτας έχει η ποιοτική αναβάθμιση ως ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που οφείλεται στον συνδυασμό των ειδικών γεω-κλιματικών συνθηκών της περιοχής (ηλιοφάνεια, γεωθερμία) με τις υψηλού επιπέδου τεχνολογίες και  εγκαταστάσεις, σε δεξαμενές καλλιέργειας προστατευμένες σε θερμοκήπια αντίθετα με την συνήθη διεθνώς πρακτική των ανοικτών δεξαμενών.

Η ομάδα μας σε πλήρη αντίθεση με την κρατούσα τακτική του γρήγορου και πρόχειρου, μελετά τις συνθήκες και αξιοποιεί τεχνολογίες πρώτης γραμμής με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, για να επενδύσει εν τέλει παραγωγικά σε αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι πιθανά η κορυφαία σπειρουλίνα στον κόσμο. Αυτό τουλάχιστον προσπαθούμε.

Να καταστήσουμε την εταιρεία μας πρότυπο παραγωγής καινοτόμων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας αξιοποιώντας φυσικούς πόρους και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Να αναδείξουμε τα οφέλη ενός μοναδικού προϊόντος για το καταναλωτικό κοινό που ενισχύει τον οργανισμό και προλαμβάνει ανεπιθύμητες καταστάσεις

    Call Now Button