Η σύνθεση του τελικού προϊόντος λαμβάνει χώρα σε τρεις διακριτές μορφές: δισκία, σκόνη και νιφάδες. Ο κύριος όγκος συσκευάζεται σε ένα προϊόν 100% Spirulina χωρίς έκδοχα ή προσμίξεις, καθιστώντας το ένα 100% φυσικό προϊόν τόσο στην παραγωγή όσο και στη σύνθεση. Η όλη διαδικασία διεξάγεται στο φαρμακευτικών προδιαγραφών συσκευαστήριο της εταιρείας, η οποία διαθέτει άδεια για εγκατάσταση και λειτουργία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της Φαρμακοποιίας 9 που πιστοποιούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Όλες οι αναλύσεις ασφάλειας και ποιότητας εκτελούνται σε τακτική βάση (ανά παρτίδα παραγωγής) από το πιστοποιημένο από τον ΕΟΦ Ινστιτούτο Ασφάλειας Τροφίμων του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας, και το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για κυανοτοξίνες.

Η συσκευασία των νιφάδων καθώς και η κονιοποίηση και η συσκευασία σε σκόνη διεξάγεται στο κέντρο συσκευασίας τροφίμων της εταιρείας με προδιαγραφές και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ του Υπουργείου Τροφίμων και Ανάπτυξης με την κατάλληλη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας από το Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αποκεντρωμένη διαχείριση της.

Οι διαδικασίες παραγωγής και τυποποίησης της εταιρίας ελέγχονται από τα διεθνή πρότυπα (ISO 9001: 2015 & ISO 22000: 2005 & HACCP) και ακολουθείται ένα ειδικό πρωτόκολλο (knowhow) πιστοποιημένο από την Green Control για τη βιολογική παραγωγή του προϊόντος.

    Call Now Button