Μίσθωση Του Γ΄ Γεωθερμικού Πεδίου

in Νέα 17 Μαΐου, 2013
ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Γ΄ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Με την Α.Π. 77479/8-10-2012 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κατακυρώθηκε στην εταιρεία μας η μίσθωση του γ΄ γεωθερμικού πεδίου κατόπιν της με Α.Π. 39868/12-6-2012 Απόφασης του Γεν. Γραμματέα ΑΔΜΘ για την “πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Θερμών Νιγρίτας, Δήμου Βισαλτίας, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών”.

    Call Now Button