Δεκ 04, 2019 Τύπος

Συμμετοχή στο 2ο ετήσιο διεθνές συνέδριο Agribusiness Forum 2019

Η Spirulina Nigrita, συμμετείχε στο 2ο ετήσιο διεθνές συνέδριο Agribusiness Forum 2019 που πραγματοποιήθηκε στις 1 με 2 Νοέμβριου 2019, στην πόλη των Σερρών με τίτλο “Το μέλλον του Αγροδιατροφικού Τομέα στην Ψηφιακή εποχή”.

 

Πρόκειται για ένα σπουδαίο γεγονός για την αγροτεχνολογία στην Ελλάδα, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας και την ενίσχυση της θέσης της στο διεθνές ψηφιακό περιβάλλον.

Το AgriBusiness Forum αποτελεί κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης από διακεκριμένα στελέχη της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής γεωργίας, με συνέδρους υψηλού επιπέδου από καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Με οχτώ συνεδρίες αιχμής, εξήντα διακεκριμένους ομιλητές της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής γεωργίας, διακόσιους συνέδρους αγρότες, παραγωγούς, τράπεζες, πανεπιστήμια και φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, τέσσερα εκπαιδευτικά εργαστήρια από εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες.

Στα πλαίσια των συνεδρίων η Spirulina Nigrita είχε την δυνατότητα να παρουσιάσει το μοναδικό αυτό δώρο της φύσης με τις εξαιρετικές διατροφικές ιδιότητες, καθώς και τον τρόπο καλλιέργειας, παράγωγης επεξεργασίας και τυποποίησης του. Την υψηλή επιπέδου τεχνογνωσία που χρησιμοποιείτε, την συνεχή επιμόρφωση για την επίτευξη ενός ποιοτικά σταθερού προϊόντος με όλες τις προδιαγραφές, τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην Ελληνική όσο και την παγκόσμια αγορά. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί για την χώρα ένα σημαντικό όπλο στην φαρέτρα της οικονομίας και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Διαβάστηκε 104 φορές