Άδειες - Πιστοποιήσεις

Οι άδειες και οι πιστοποιήσεις που συνοδεύουν τη Spirulina Nigrita...

Η ΓΕΩ-ΣΠEΙΡΟΥΛΙΝΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ε.Π.Ε. έχει εφοδιαστεί δε με όλες τις άδειες που απαιτούνται για τη λειτουργία της και συγκεκριμένα:

  • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδος για την παραγωγική διαδικασία από το τμήμα Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας
  • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου από το Υπουργείο Υγείας
  • Άδεια παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής από τον ΕΟΦ
  • Άδεια διορισμού υπεύθυνου επιστήμονα.
  • Πιστοποιήσεις ISO
  • Πιστοποίηση ελληνικού προϊόντος
  • Πιστοποιητικό GS 1

Πιστοποιητικα και αδειες

Spirulina Nigrita | Copyright © 2015-2017 | Developed by Trabica